ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโกตาบารู เลขที่ 256/2 ม.1 ถ.ยะลา - โกตา ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทร/แฟกซ์ 073 251 342
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

ส่งเสริมการล้างมือ

http://www.youtube.com/watch?v=2Nbx4JXJzSs&feature=related